VisionLab

Počítačové vidění v experimentální mechanice.

Laboratoř Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně.


VisionLab se věnuje praktickému výzkumu optických zařízení a vývoji průmyslových produktů pro měření materiálových parametrů a testování komponent.
Spolupracujeme s předními zástupci průmyslového VaV, kteří se aktivně podílejí na experimentální části výuky.