Poslání laboratoře

Výzkum, experiment, komunikace

VisionLab je specializované laboratorní pracoviště spadající pod Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně.

 

Účelem laboratoře VisionLab je vývoj a aplikace optických měřicích metod v doméně experimentální mechaniky a výzkum počítačového vidění.

 

Odborné činnosti se soustředí na analýzu deformací, vibrací a vývoj řešení pro průmyslovou metrologii ve spolupráci se společností X-Sight.

Prakticky zaměřená výuka

Významným aspektem aktivit VisionLabu je praktické zúročení získaných znalostí, know-how a technologií. VisionLab představuje kooperativní platformu pro propojení výuky inženýrské mechaniky s počítačovým viděním z průmyslové praxe.

 

VisionLab pomáhá rozvoji a propagaci pedagogických a výzkumných činností díky spolupráci studentů a vyučujících se zástupci obchodních společností. Cílem je realizace průmyslových zakázek a výzkumných projektů a příprava prakticky orientovaných studijních programů.

 

Laboratoř poskytuje zázemí vybavené špičkovými měřicími zařízeními a umožňuje nezbytné propojení teoretických a experimentálních aspektů výuky inženýrské mechaniky. Vede tak studenty ke komplexnímu pohledu na řešení inženýrských problémů.

Vybavení laboratoře

Laboratoř disponuje optickými měřicími systémy:

 

 • 3D DIC měřicí systém se softwarem Alpha 3D pro stereoskopickou deformačně-napěťovou analýzu
 • 3D DIC měřicí systém se softwarem Mercury RT pro stereoskopickou deformačně-napěťovou analýzu
 • 2D DIC měřicí systém s DIC softwarem Alpha pro deformačně-napěťovou analýzu
 • Stereoskopický mikroskop s 3D DIC měřicím softwarem Alpha 3D
 
 
Pro využití s výše uvedenými měřicími systémy jsou k dispozici nástroje a zařízení pro měření přetvoření, sil, rychlostí, zrychlení. Dále také soupravy pro experimentální modální analýzu, analýzu provozních tvarů kmitů, vibrodiagnostiku a úpravu vzorků:

 
 • Univerzální zkušební stroj ZWICK Z020-TND s teplotní komorou s rozsahem teplot -60 až 250 °C
 • Zkušební trhací stroj pro testování miniaturních plochých vzorků – 500 N
 • Měřicí soustava MTS 3000 pro měření odvrtávací metodou
 • Snímače přetvoření, síly, posunutí, zrychlení, rychlosti, otáček, tlaku
 • QuantumX – výrobce HBM, 16 kanálů DMS
 • Měřicí ústředna Spider8 (2x) – 16 kanálů tenzometrických nebo indukčnostních
 • Měřicí ústředna Pulse Lan XI (6 kanálů pro zrychlení, rychlosti, mikrofony)
 • Měřicí ústředna Pulse DynX (22 kanálů pro zrychlení, rychlosti, mikrofony)
 • Dynamická ústředna MGC plus – 32 kanálů DMS, 8 kanálů indukční vstup, 4 kanály termočlánky
 • Laboratorní přesná pila MIKRON 110
 • Univerzální přístroj na broušení a leštění KOMPAKT 1031