Výzkum a vývoj

Počítačové vidění pro experimentální mechaniku

VisionLab se věnuje rozvoji počítačového vidění a experimentálních metod pro přesné měření přispívající rozvoji pokročilých materiálů, komponent, konstrukčních celků i samotného výpočtového modelování.

 

Jako partner průmyslového vývoje videoextenzometrů a počítačového vidění zkoumáme možnosti aplikace DIC měřicích systémů a vyvíjíme nové metody umožňující jejich snadné a efektivní využití v inženýrské praxi i akademické sféře.

 

VisionLab disponuje moderním vybavením a vyvíjenými prototypy optických měřicích zařízení, s nimiž studenti ústavu provádí vlastní výzkumné práce a komerční výzkumné činnosti, čímž přispívají ke zlepšování současného stavu poznání.

Videoextenzometrie a stereoskopická korelace digitálního obrazu

Laboratoř je vybavena moderními systémy pro digitální korelaci obrazu společnosti X-Sight včetně pokročilých videoextenzometrů, pro měření posuvů a přetvoření, a stereoskopických systémů pro optometrickou analýzu nerovinných objektů či testování komponent.

 

Nedílnou součástí výzkumu je rozvoj aplikací optického měření nově vyvíjených materiálů a komponent ve spolupráci s průmyslovými partnery. Zabýváme se zvyšováním přesnosti, spolehlivosti a univerzálnosti měřicích zařízení. Zkoumáme jejich limity a posouváme je na hranici fyzikálních možností. Pracujeme na zlepšování a automatizaci softwarových nástrojů pro měřicí zařízení s využitím umělé inteligence.

Měření zbytkového napětí

Analýza vlivu zbytkového napětí na chování komponent je přínosná v mnoha průmyslových i vědních oblastech. Je významná zejména při zkoumání životnosti, lomového chování, odolnosti vůči korozi nebo rozměrové stability.

 

VisionLab je vybaven soupravou MTS 3000 (dodavatel Hottinger Baldwin Messtechnik) pro měření semidestruktivní odvrtávací metodou. Zařízení disponuje systémem řízeného odvrtávání a automatického vyhodnocování zbytkových napětí.

 

V rámci výzkumu vyvíjíme automatizovanou metodu optického měření, která by nahradila tenzometrické růžice při měření zbytkových napětí odvrtávací metodou. Řešíme vhodné nastavení měřicího řetězce včetně minimalizace šumu, který značnou měrou ovlivňuje výsledky měření.

DIC mikroskopie

Aktivity VisionLabu směřují k vývoji stereomikroskopického 3D video průtahoměru pro měření nanometrických deformací zkoumaných vzorků pomocí stereomikroskopu s planachromatickým objektivem a stereoskopické 3D DIC metody. Výzkum se zabývá především kalibračními technikami, maximalizací přesnosti měření a redukcí šumu. Cílem je vyvinout praktické a přesné měřicí zařízení.

Vibrografie s využitím počítačového vidění a umělé inteligence

VisionLab se ve spolupráci se společností X-Sight zabývá výzkumem a vývojem optometrického zařízení pro bezkontaktní měřenı́ deformacı́ a analýzu dynamických periodických či kvaziperiodických dějů s využitím umělé inteligence, která umožňuje jejich rekonstrukci při nestejnoměrném snímání.

 

Měřicí řetězec integruje kamerový systém, přesnou synchronizačnı́ elektroniku a měřicí DIC software Alpha, který pomocı́ strojového učení automatizuje odborně náročné činnosti operátora při nastavování nástrojů používaných pro měření a následnou analýzu získaných dat.